Structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken vastgesteld

11-05-2020

Op deze pagina leest u het laatste nieuws omtrent het project A67 Leenderheide - Zaarderheiken.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken vastgesteld en maakt deze bekend in de Staatscourant van 13 mei 2020.

Op dat moment ontvangen de indieners van zienswijzen de structuurvisie een reactie op hun zienswijze en de structuurvisie. Met deze structuurvisie wordt de verkenningsfase afgesloten en start de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt.

In de zomer van 2019 hebben wij u via de website geïnformeerd over de vertraging in de besluitvorming ten aanzien van de structuurvisie. Aanleiding daarvoor was de uitspraak van de Raad van State over de regeling ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS). In de periode daarna zijn de gevolgen van deze uitspraak voor de A67 in beeld gebracht. Er is aanvullend onderzoek gedaan naar de stikstofuitstoot als gevolg van het project en hierover is een extra onderbouwing toegevoegd aan de structuurvisie. Met deze extra onderbouwing kon de structuurvisie worden vastgesteld.

De ontwerp-structuurvisie heeft begin 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In totaal zijn 46 zienswijzen ingediend. In de Nota van Beantwoording zijn de zienswijzen samengevat en van een reactie voorzien. Daarbij is bovendien per zienswijze aangegeven of de zienswijze aanleiding is voor een aanpassing in de ontwerp-structuurvisie. In de Nota van beantwoording is ook een reactie opgenomen op het advies van de Commissie m.e.r. Het grootste deel van de zienswijzen leidt niet tot aanpassingen. Wel zijn er verduidelijkingen doorgevoerd. Op basis van het advies van de Commissie m.e.r. en de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is de structuurvisie op onderdelen aangevuld.

Officieel wordt de opdracht vanuit het ministerie nu overgedragen aan haar uitvoerende organisatie Rijkswaterstaat. De planning voor de planuitwerkingsfase is dat het ontwerp-tracébesluit (OTB) in 2023 en het tracébesluit (TB) in 2024 wordt vastgesteld. Een belangrijke factor in het opschuiven van de planning is de stikstofproblematiek. In de planning is rekening gehouden met uitloop van een jaar i.v.m. risico’s in deze fase. De planning van het TB sluit aan bij het uitgangspunt dat de realisatie van de A67 volgt op de openstelling van de A58 Tilburg - Eindhoven.

De vastgestelde structuurvisie met alle bijlagen kunt u hier vinden op deze website.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.