“Mijden, spreiden en anders rijden: het toepassen van slimme mobiliteit op de A67”

10-11-2022

Op deze pagina leest u het laatste nieuws omtrent het project A67 Leenderheide - Zaarderheiken.

Het besluit om de structurele verbreding van de A67 uit te stellen, betekent gelukkig niet dat Rijkswaterstaat in de tussentijd niet blijft werken aan het verbeteren van de doorstroming en veiligheid op de A67.

Zo is de eerste kleine infrastructurele maatregel, het verhogen van de bewegwijzering, inmiddels afgerond. De uitvoering van de overige kleine infrastructurele maatregelen staat voor 2024 op de planning. Daarnaast is Rijkswaterstaat – in samenwerking met de andere partijen vanuit SmartwayZ.NL – binnen het deelproject smart mobility-maatregelen hard bezig met invulling geven aan de toepassing van slimme mobiliteit. Hoog tijd dus om Martin Jansen, projectleider Slimme Mobiliteit corridor A67, het hemd van het lijf te vragen over de laatste stand van zaken.

Met slimme mobiliteit wil Rijkswaterstaat het personenverkeer in de spits tussen de knooppunten Zaarderheiken en Leenderheide verminderen. In dit project ligt de focus op het traject tussen de aansluiting Geldrop en Leenderheide, en andersom. Denk bijvoorbeeld aan het maken van afspraken met werkgevers over de mobiliteit van werknemers en het aantrekkelijker maken van milieubewustere vervoerskeuzes. In de uitvoering kijkt Rijkswaterstaat naar een groter gebied rondom de A67, om zo meer effect te creëren. De uitvoering van deze maatregel wordt opgepakt door Brainport Bereikbaar.

Martin Jansen

Mijden, spreiden en anders rijden

Martin: “Binnen het programma Brainport Bereikbaar zijn we bezig om mensen die in de Brainportregio werken te bewegen tot gedragsverandering en slimme mobiliteitskeuzes. We hebben drie verschillende doelstellingen. Zo willen we dat werknemers vijf procent meer gaan mijden. Dit houdt in dat men waar mogelijk niet reist en dus bijvoorbeeld meer thuis werkt. Als iedere reiziger dat één keer per week zou doen, scheelt dat al enorm in de drukte op de weg. Daarnaast streven we ernaar dat werknemers hun werk- en reistijd tien procent meer gaan spreiden, waardoor ze niet meer midden in de spits naar het werk of terug naar huis rijden. De laatste doelstelling is dat vijf procent van de doelgroep anders gaat rijden. We stimuleren daarom dat mensen op een andere manier dan alleen in hun eigen auto naar het werk reizen.”

Werkgeversbenadering

Om deze doelstellingen te halen, hebben Martin en zijn collega’s aangeklopt bij de werkgevers uit de regio. Voor deze groep wordt een goede bereikbaarheid namelijk steeds belangrijker, omdat dit de vijver waarin ze vissen naar personeel groter maakt. Daarnaast vormen de werkgevers de link naar de werknemers, omdat zij gaan over de herinrichting van hun mobiliteits- en thuiswerkbeleid. Ook kunnen de werkgevers de werknemers sturen op ander reisgedrag. Martin: “Voor specifiek de A67 zijn we momenteel met diverse werkgevers in de regio in gesprek over de verschillende onderwerpen die aansluiten bij onze doelstellingen op het gebied van mijden, spreiden en anders rijden, zoals thuiswerken, fietsstimulering, collectief (besloten) vervoer en samen rijden.”

Gespreksonderwerpen

Martin vervolgt zijn verhaal met een uitleg over deze gespreksonderwerpen: “Fietsstimulering is voor veel werkgevers een mooie eerste stap in de samenwerking. Op korte termijn starten we bij verschillende bedrijven een actie waarbij medewerkers de kans krijgen om bijvoorbeeld een e-bike te proberen. Daarnaast zijn we op dit moment druk bezig met de ontwikkeling van Business Lines. Dit is een vorm van collectief vervoer op specifieke trajecten om mensen van huis naar hun werklocatie en vice versa te brengen. We hebben ook de data van werkgevers geanalyseerd. Daaruit blijkt dat medewerkers die werkzaam zijn bij hetzelfde bedrijf vaak ook uit hetzelfde postcodegebied komen. Zij rijden nu nog met verschillende auto’s naar hun werk. Om het aantal auto’s in de spits te verlagen, willen we daarom voor het eind van het jaar met een aantal bedrijven een pilot starten waarin we medewerkers stimuleren om samen te rijden.”

Bezig met Business Line

Publiekscampagne

Brainport Bereikbaar werkt intensief samen met de 21 gemeenten uit de regio. Martin: “Hoewel we gelukkig met veel enthousiaste werkgevers om tafel zitten, werkt niet elk bedrijf in de regio direct mee. Om ook de overige reizigers en de werknemers van nog niet-deelnemende bedrijven te bereiken, werkt Brainport Bereikbaar in samenwerking met de gemeenten aan een publiekscampagne. Deze campagne is gericht op structurele gedragsverandering van een brede doelgroep van forenzen, bezoekers, enzovoorts.” De keuze voor de definitieve campagnevariant moet nog worden gemaakt, maar volgens de laatste berichten start de campagne nog voor het einde van dit jaar.

Naast de werkgeversbenadering en de publiekscampagne, verkent Brainport Bereikbaar in samenwerking met SmartwayZ.NL ook verschillende maatregelen op het gebied van Smart Logistics. Weten wat dit onder andere inhoudt? Lees er meer over op de site van SmartwayZ.NL

 

Opschaalbaarheid

Martin: “We gaan voor resultaat op straat. We willen dus echt vóór eind 2023 kunnen meten dat mensen anders reizen. Uiteraard zorgen we ervoor dat de maatregelen ook in de jaren daarna effect blijven hebben. Kijkend naar de verwachte groei in de regio – 70.000 extra banen in 2030! – is het van groot belang dat de maatregelen schaalbaar zijn en veel reizigers er gebruik van kunnen maken. Op deze manier verbeteren we de bereikbaarheid en zorgen we dat we ook op langere termijn de vruchten plukken van de maatregelen. Zo voorkomen we dat met de groei van de regio, de spitsdrukte automatisch in gelijke mate toeneemt.”

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.