Planning en aanpak

De MIRT-Verkenning A67 duurt twee jaar: van eind 2016 tot eind 2018. Deze fase moet informatie opleveren die nodig is om een definitieve voorkeursbeslissing te nemen en een besluit over het vervolg. De Verkenning bestaat uit vier stappen: start, analyse, beoordeling en besluitvorming. Momenteel bevindt de Verkenning zich in de beoordelingsfase.

  • Tijdens de startfase werken we de startbeslissing uit tot een plan van aanpak. Hierin beschrijven we de verschillende stappen van de Verkenning. Deze fase is begin 2017 afgerond.
  • In de analysefase worden de mogelijke oplossingsrichtingen uitgewerkt, waarbij betrokkenen uit de omgeving kunnen meedenken. Dit is de fase die in september is afgesloten met bestuurlijke besluitvorming over de drie clusters met kansrijke maatregelen.
  • De meest kansrijke maatregelpakketten werken we in de beoordelingsfase nader uit om deze  gedetailleerd te kunnen vergelijken. We stellen onder meer de ontwerpstructuurvisie op. Samen met het planMER kunt u deze inzien. Deze fase loopt van oktober 2017-september 2018.
  • In de besluitvormingsfase wordt alle informatie uit de Verkenning samengebracht om een voorkeursbeslissing te kunnen nemen. Hierna wordt de structuurvisie vastgelegd. Daarin zijn ook het voorkeurspakket van maatregelen en de bestuursovereenkomst opgenomen. In een enkel geval wordt na een Verkenning toch besloten geen maatregelen te nemen. Deze fase loopt tot eind 2018.

Beoordelingsfase

In de beoordelingsfase worden globaal vier stappen doorlopen om te komen tot één voorkeurspakket van maatregelen dat de knelpunten ten aanzien van doorstroming en verkeersonveiligheid op de A67 moet verbeteren. Hieronder geven wij u inzicht in de vier stappen die tot eind 2018 worden doorlopen.

In de eerste stap, die duurt tot eind december 2017, stellen wij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op. Deze notitie beschrijft de kansrijke maatregelen voor de A67 en bevat het beoordelingskader dat wordt gebruikt om de effecten van deze maatregelen in beeld te brengen. Aan het einde van deze eerste stap wordt de NRD gepubliceerd en ter inzage gelegd. Naar verwachting is dit begin januari, waarna u gedurende vier weken met een zienswijze uw reactie op het stuk kunt geven. Ook organiseren wij twee inloopbijeenkomsten om uw zienswijze op de NRD kenbaar te maken. Deze bijeenkomsten vinden plaats op

  • maandag 15 januari van 19-21 uur in NH Hotel Geldrop (Bogardeind 219 te Geldrop)
  • donderdag 18 januari van 19-21 uur in Restaurant De Turfhoeve (Midden Peelweg 1 te Sevenum)

In de tweede stap wordt de lijst kansrijke maatregelen verder uitgewerkt en ontworpen. Deze stap loopt van januari tot april 2018. Tijdens deze ontwerpfase worden verschillende werksessies georganiseerd waarin de omgeving met het projectteam kan meedenken en meewerken aan het ontwerp.

Vervolgens onderzoeken we in de derde stap (tussen april en juli 2018) de effecten van de uitgewerkte kansrijke maatregelen op onder andere natuur, geluid, water en cultuurhistorie. De resultaten van dit onderzoek worden tijdens informatiebijeenkomsten toegelicht aan geïnteresseerden.

In de vierde stap (tussen september en december 2018) wordt op basis van de onderzochte effecten een bestuurlijke keuze gemaakt voor het voorkeurspakket aan maatregelen. Dit voorkeurspakket is de gekozen oplossing voor de A67 die vervolgens nader ontworpen wordt. Met het projectteam stellen wij daarna de (ontwerp)structuurvisie en planMER op. Hierin worden de resultaten van de beoordelingsfase en de keuze voor het voorkeursalternatief vastgelegd. Deze documenten worden aan het einde van de vierde stap ter inzage gelegd, zodat een ieder weer in de gelegenheid is een reactie te geven op de stukken.

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.