Aanpak en planning

Rijkswaterstaat pakt het verbeteren van de veiligheid en doorstroming van de A67 tussen de knooppunten Leenderheide en Zaarderheiken zorgvuldig aan en dat vraagt tijd. Op deze pagina is meer informatie te vinden over de aanpak en de planning van het project.

MIRT-procedure

Het kiezen en uitvoeren van een goed maatregelenpakket om de doorstroming en veiligheid op de A67 te verbeteren, gebeurt niet zomaar. Daar gaat voorbereiding en onderzoek aan vooraf. Voor de aanpak van de wegverbreding A67 gebruiken we een aanpak die uit drie fases bestaat: verkenning, planuitwerking en (voorbereiding) realisatie. Dit noemen we het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Meer informatie over de MIRT-procedure is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Waar staan we nu

In juni 2020 heeft Rijkswaterstaat het project A67 Leenderheide - Zaarderheiken overgedragen gekregen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op zoek naar de beste oplossingen voor het doorstromings- en veiligheidsprobleem, heeft het ministerie de afgelopen jaren tijdens de verkenningsfase verschillende onderzoeken uitgevoerd. De aanpak, inclusief het voorkeursalternatief, die uit deze onderzoeken is voortgekomen, is terug te vinden in de zogeheten structuurvisie. Op dit moment zijn we aangekomen in de planuitwerkingsfase, waarin de plannen uit de structuurvisie verder worden uitgewerkt en zo nodig bijgestuurd.

Vervolgstap

Zodra de plannen zijn uitgewerkt, vindt er een aanbesteding van het project plaats. Er komt een uitvraag waarin staat wat Rijkswaterstaat van de aannemer, die het gaat project uitvoeren, verwacht. De aannemers schrijven zich dan in op de uitvraag. Rijkswaterstaat kiest vervolgens de beste aanbieding, kijkend naar zowel prijs als kwaliteit.

Planning

In 2021 is een van de kleine infrastructurele maatregelen uitgevoerd, namelijk het verhogen van de bewegwijzering. Vanaf 2022 start de uitvoering van de smart mobility-maatregelen en vanaf 2023 verwachten we de overige kleine infrastructurele maatregelen uit te voeren. In de tussentijd werken we in het (ontwerp)tracébesluit* de plannen omtrent de structurele wegverbreding verder uit. Hierin onderzoeken we de impact van (milieu)effecten die de wegverbreding heeft op de omgeving.

De planning voor vaststelling ontwerptracébesluit is 2023 en voor het tracébesluit is dat 2024. Parallel hieraan loopt de periode waarin belanghebbenden kunnen reageren op het (ontwerp)tracébesluit* en het bijbehorende milieueffectrapport. De planning van het (ontwerp)tracébesluit* voor de wegverbreding sluit aan bij het uitgangspunt dat de realisatie van de A67 volgt op de openstelling van de A58 Tilburg Eindhoven. Dit doen we om de verkeershinder in de regio Brainport Zuidoost-Nederland zoveel mogelijk te beperken.

Deze planning kan nog veranderen.

*Na inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het (ontwerp)tracébesluit een (ontwerp)projectbesluit en het tracébesluit een projectbesluit.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.